Fria Feminister Stockholm

Saturday, April 10, 2010

Inga tårar för Eugène Terre’Blanche

SMR kommer nästa lördag, 17 april, att ha en demonstration som kommer att börja på st eriksplan kl. 12.00. Anledningen till denna demonstration är den sydafrikanska motståndsrörelsens ledare, Eugène Terre’Blanche, som dog den 3 april. När Svenska Motstånds Rörelsen gråter över fascistens död vill vi uppmana er att vara där och glädjas hans död, SMR kommer inte att få sörja i fred.

Kolla www.nmr.nu för mer informationSunday, March 21, 2010

Fria Feminster Stockholm upphör att vara kvinnoseparatistiska

När Fria feminister Stockholm bildades för ungefär 2 år sedan var det en kvinnoseparatistisk organisering som var aktuell. Under den tiden har medlemmarna delvis bytts ut och tankarna om att organisera sig separatistiskt inom FFS har med tiden också ändrats. Av flera olika anledningar kommer vi nu att upphöra att vara kvinnoseparatistiskt organiserade och öppna upp för alla kön.

En av anledningarna till detta beslut är just den statiska uppdelningen av kön som lätt kan ske i och med en sådan form av organisering. Då det kräver att medlemmarna är bekväma med sitt "kön" och att medlemmarna i första hand identifierar sig som kvinna. Det är just detta vi vill komma bort ifrån. Vi anser att det är viktigt att ha en mer öppen syn kring kön och olika könsidentitet och vi upplever att detta lätt blir problematiskt i förhållande till att gruppen skulle fortsätta vara kvinnoseparatistiskt. Detta betyder inte på något sätt att vi kritiserar grupper eller personer som organiserar sig kvinnoseparatistiskt.

Vår utgångspunkt som grupp kommer fortfarande att vara feministisk och genom att öppna upp för olika kön och könsidentiteter hoppas vi ytterligare kunna stärka den feministiska rörelsen inom den autonoma vänstern.

Tuesday, November 24, 2009

Visa ditt hat mot SMR den 28 november

Den 28 november kommer SMR (Svenska Motståndsrörelsen) att gå genom centrala Stockholm. En nyckelskramlingsaktion kommer att äga rum vid Sergelstorg, utanför Akademibokhandeln och vi uppmanar samtliga antifascister att delta!

Demonstration 30 November

Den 30 november kommer det nazistiska partier Sverigedemokraterna att marschera i Stockholm. Detta ska de inte få göra obehindrat, därför uppmanar vi er att delta i NMRs demonstration.
Samling sker på Odenplan den 30 november kl. 17.00

För mer information www.nmr.nu

Thursday, November 12, 2009

Nyamko Sabuni

Nyamko säger i sitt tal den 8 mars i år på Folkpartiets riksmöte i Linköping att liberalerna vill se ”ett EU utan första och andra klassens medborgare. Vi vill bygga ett EU där vi bedöms efter vår kompetens – inte kön, hudfärg eller sexuell läggning.” Vid första anblicken verkar det som Nyamko har läst på om intersektionalitet (förtryckssamverkan) men vad hände med den ekonomiska utjämningen mellan klasserna. Och vem avgör vem som är kompetent i den liberala samhället?

Att vår jämställdhetsminister inte kallar sig för feminist är något som de flesta vet. Vidare hävdar Nyamko att det säkert finns nackdelar med att vara kvinna och invandrare i vårt ”i många avseende ojämställda och ojämlika samhälle”. Men samtidigt hävdar hon att, ”själv är jag positivt lagd” och att hon sällan noterar hur detta ojämställda och ojämlika samhälle yttrar sig. Och detta får väl anses höra väl ihop med resonemanget att fundera kring rasism och främlingsfientlighet lätt blir till en negativ spiral Nyamko.

Så vår sittande jämställdhetsminister kallar sig inte för feminist och hon anser att hon är så pass positiv att hon sällan lägger märke till förtryck? Det är ett smart drag av regeringen att sätta just Nyamko Sabuni på jämställdhetsposten för någon som är kvinna och invandrare kan ju själv aldrig förtrycka… eller?
Nej så lätt är det ju förstås inte. Men regeringen kände sig nog nöjda med sitt beslut med Nyamko som jämställdhetsminister, för ingen kan ju tro att Nyamko kan göra något så fult som att förtrycka människor.

Nej för så länge du har pengar och makt Nyamko så kanske det inte spelar någon roll att du tillhör en förtryckt grupp i samhället. Kanske är det så att Nyamko är så positiv när det kommer till förtryck eftersom hon har skaffat sig en position i samhället där hon, trots sin hudfärg och sitt kön kan kliva på människor. För din politik, Nyamko, hjälper varken kvinnor eller invandrare. Nyamko är t.ex. ett stort fan av hushållsnäratjänster. Varför? Det är ju ingenting som gynnar alla kvinnor, nej men det gynnar karriärister som Nyamko och de rika i samhället och de är för denna elit Nyamko vill bygga Sverige.

För hushållsnäratjänster är ju knappast till för alla hur mycket de parlamentariska politikerna än hävdar detta. Att införa hushållsnära tjänster med argumentet att det kommer öka jämställdheten är inte bara idiotiskt utan också ett befästande av könsrollerliga sysslor, och ett befästande av att klasstämpla yrken. För hur kan jämställdheten öka i en (läs heterosexuell medel-/överklass) relation om den person som inte hjälper till, som faktiskt också därmed är en del av problemet, inte heller i fortsättningen bidrar till hjälpen. Nej, istället presenteras lösningen vara att en tredje part (läs underklassens kvinnor) ska städa upp deras skit, så minsann båda i relationen kan stiga till samma nivå som partnern som inte prioriterar hushållet. En ologisk lösning kan detta sammanfattas som, där problemet är tydligt formulerat men lösningen bara en liberal lögn. För du förstår Nyamko, jämställdhet är inget som ska föras separat från jämlikhet, kvinnor kan, även om du inte verkar tro det, förtrycka andra kvinnor. Du verkade greppa intersektionalitetsperspektivet, men du tappade det lika fort igen och igen och igen…

Under Baltic Pride 2009 sa du, Nyamko, "Let's never be
tolerant of intolerance!" Och det är just det vi aldrig tänker göra. Vi kommer aldrig tolerera din intoleranta politik!